Profesionalita, rychlost, vstřícnost

OSVČ   

  • Platíte nejen daň z příjmu, ale také zdravotní a sociální pojištění

  • Jste v podstatě společností o jednom člověku, nemůžete do podnikání zahrnout případné členy rodiny či společníky

  • Ručíte celým svým majetkem

  • V případě dlouhodobé nemoci, úrazu či jiné životné situace nemůžete účinně delegovat řízení svého podnikání na jinou osobu

  • Před ukončením Vaši aktivní praxe jste povinní 3 měsíce předem žádat o zrušení registrace Vašeho nestátního zdravotnického zařízení a Vámi vytvořena zdravotnická dokumentace musí být předána registrujícímu správnímu orgánu

  • V případě prodeje praxe tuto nemůžete prodat jako fyzická osoba a taktéž ani smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nájemní smlouvu apod.

  • Nemusíte vést podvojné účetnictví

  • Snazší proces registrace Vašeho nestátního zdravotnického zařízení

  • Je na začátku podnikání v tomto oboru jednodušší a levnější

  • Máte – li nástupce z řad svých potomků, musí tento projít celým procesem registrace znovu, musí projít výběrovým řízením na uzavření smluv s pojišťovnami, do kterého se může přihlásit kterýkoliv uchazeč, tedy není zaručeno, že Vaší praxi může převzít

Kontakt

Mgr. Dušan Duga, DiS.

info@reseniprolekare.cz

Buková 120/17
Brno
64100

775220771- Mgr. Dušan Duga, DiS. - jednatel a odborný garant

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode