Profesionalita, rychlost, vstřícnost

Přeregistrace zdravotnických zařízení

Dle  zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,  může každý  stávající provozovatel nestátního zdravotnického zařízení požádat  o tzv. přeregistraci. Doporučujeme to zejména u provozovatelů, kteří mají registrace vydané okresními úřady dle původní legislativy, tedy zákona č. 160/1992 Sb., vyhlášky č. 49/1993 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., které pozbyli platnosti dnem účinnosti nového zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.

Variantou je samozřejmě založení s.r.o., která bude splňovat požadavky nové legislativy.

K přeregistraci je nutno doložit aktuální dokumenty, které oprávňují poskytovatele k výkonu těchto služeb, pokud se změnily v průběhu jeho činnosti, tedy například platný provozní řád, nájemní smlouvu,doklady o vzdělání a pod. a uhradit správní poplatek ve výši 1.000.- Kč.

Potenciálním zákazníkům nabízíme služby spojené s touto agendou,tedy nahlédnutí do spisu o registraci a zjištění chybějících dokumentů na základě plné moci, aktualizaci dokumentů, případné vyřízení nového provozního řádu či nájemní smlouvy a podání kompletní žádosti o přeregistraci.

Služba je výhodná zejména pro již založené s.r.o., které potřebují aktualizovat jednak dokumenty pro registrující správní orgán, dále aktualizovat odborné zástupce pro jednotlivé druhy poskytované péče, polikliniky či lůžková zdravotnická zařízení.

Všem poskytovatelům, kteří podali žádosti o přeregistrace doporučujeme, aby nechali doběhnout správní řízení a nechali si vystavit oprávnění k poskytování zdravotních služeb registrujícím správním orgánem. Do budoucna mají jistotu, že mají splněny náležitosti platné legislativy a eliminují tím postihy, hrozící při nesplnění zákonných podmínek dle zákona č. 372/2011 Sb.

 

Cena přeregistrace jednoho druhu poskytované zdravotní péče a místa provozování je 5.000.- Kč, každého dalšího druhu poskytované péče, či místa provozování se navyšuje o částku 3.000.- Kč.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode