Profesionalita, rychlost, vstřícnost

Služby

Naše služby jsou koncepční a poskytujeme je v souladu ze zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, dále zákonem č. 95/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

V službách pro Vás neúčtujeme žádné další úkony, vše je transparentní. Veškeré Vaše výdaje budou doloženy v závěrečné faktuře, kde cena, která  byla stanovena při podpisu smlouvy je konečná.

V rámci komfortu, který Vám nabízíme, hlídáme nejkratší možné termíny výběrových řízení, které jsou nezbytně  nutné dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro  navázaní smluvích vztahů s jednotlivými pojišťovnami  o poskytování zdravotní péče s Vašim novým nestátním zdravotnickým zařízením.

Firma, která nabízí tyto služby by měla mít přehled ve zdravotnictví, ekonomice, právu a hlavně praxi v jednotlivých oborech. 

 
 
 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode